Bod č.11.:

TAJ/6 - Změna Statutu města Plzně

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Změnová vyhláška)
Příloha č.2 (Odůvodnění změn)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:44 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 19.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX