Bod č.20.:

RMO1/12 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro 7. základní školu a mateřskou školu Plzeň, Brněnská 36, příspěvkovou organizaci na projekt „Galerie na plotě“

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Mgr. Blanky Hránkové, ředitelky 7. základní a mateřské školy Plzeň)
Příloha č.2 (rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 39)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:402 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX