Bod č.23.:

RMO1/13 - Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Příloha č.1 (Vyhláška o změnách a doplnění) (*)
Příloha č.2 (Návrh připomínek MO 1)
Příloha č.3 (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:405 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 13.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX