Bod č.45.:

VZVZ/2 - Informativní zpráva o činnosti VZVZ ZMP + tabulka ukončených akcí za I. pol. 2017

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ o činnosti výboru)
Příloha č.1 (Tabulka ukončených akcí za I.pol.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX