Bod č.34.:

BYT/1 - Projednání uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Růženou Mižikárovou a panem Kolomanem Mižikárem na dluh vztahující se k bytu č. 5, Úslavská 26, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis z BK RMP ze dne 6.9.2017) (*)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1032 z 21.9.2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:472 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX