Bod č.4.:

ST/3 - Návrh novely Statutu města Plzně

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podněty MO 3 na úravu textu statutu) (*)
Příloha č.2 (návrh novely zpracovaný MMP)
Příloha č.2 (Úplné znění Statutu města Plzně se zapracovanými a vyznačenými změnami)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:77 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX