Bod č.12.:

ŘEÚ/1 - Rozpočtové opatření v souvislosti s projektem „Stavební úpravy 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Usnesení ZMP č. 633 ze dne 15. 12. 2016)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:451 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX