Bod č.35.:

ORG/1 - Projednání informativních zpráv

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:473 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX