Bod č.18.:

OŠMT/2 - Rozpočtové opatření - převod z rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT MMP ve prospěch Bolevecké ZŠ Plzeň

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:457 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX