Bod č.14.:

FIN+ŘEÚ/1 - Předložení projektu bezbariérové trasy a bezbariérového řešení budovy Hospice svatého Lazara do Programu mobility na rok 2018

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:453 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX