Bod č.39.:

ORG/3 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - září 2017

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX