Bod č.32.:

KP+RadCh/1 - Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora

(předkladatel:radní Chvojka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:470 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX