Bod č.36.:

PRIM/4 - Podání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve sporu města s investorem AMÁDEUS REAL, a.s. o zaplacení částky ve výši 1 853 010 545 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX