Bod č.28.:

OSS/1 - Poskytnutí investičních a neinvestičních peněžitých darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2017

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:466 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX