Bod č.19.:

KŽP/1 - Žádost městského obvodu Plzeň 4 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Loď Karavela s tobogánem – dětské hřiště v ul. Kolmá“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:458 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX