Bod č.30.:

OŠMT/3 - Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu provozních výdajů OŠMT MMP ve prospěch rozpočtu 14. ZŠ a 34. ZŠ v Plzni

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:468 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX