Bod č.31.:

OŠMT/4 - Rozšíření zřizovacích listin základních škol a školních jídelen v působnosti OŠMT MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zřizovací listina – vzor stávající zřizovací listiny )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:469 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX