Bod č.21.:

KŽP/3 - Žádost Sdružení přátel ZOO a BZ MP IRIS, z. s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Letní env. příměstské tábory Sdružení IRIS a ZOO a BZ města Plzně – doplnění jejich vybavení env. pomůckami a potřebami“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:460 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX