Bod č.4.:

PRIM+ÚKEP/3 - Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze říjen 2017

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti - verze říjen 2017)
Příloha č.2 (Změnová verze Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti - verze říjen 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:443 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX