Bod č.16.:

ÚKEP+ŘEÚ/1 - Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha 1: Jmenovitý seznam stavebních inv. prací)
Příloha č.2 (Příloha 2: Jmenovitý seznam nestavebních investic)
Příloha č.3 (Příloha 3: Usnesení RMP 21. 9. 2017 č. 952)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:455 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX