Bod č.17.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – 17. ZŠ a MŠ“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha 1: Jmenovitý seznam stavebních inv. prací)
Příloha č.2 (Příloha 2: Jmenovitý seznam nestavebních investic)
Příloha č.3 (Příloha 3: Jmenovitý seznam inv. akcí OI MMP)
Příloha č.4 (Příloha 4: Usnesení RMP 21. 9. 2017 č. 953)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:456 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX