Bod č.5.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP 12. 8. 2017 do 29. 9. 2017

(předkladatel:Mgr. Zarzycký )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (ZMP KV1)
Důvodová zpráva (ZMP KV1) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:444 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX