Bod č.24.:

KŘTÚ/1 - Udělení trvalé výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek pro SITMP ve věci nákupu a následného prodeje UAV Elios

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Popis UAV Elios )
Příloha č.2 (Zřizovací listina SITMP)
Příloha č.3 (Zápis VZVZ )
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1047/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:463 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX