Bod č.25.:

KŘTÚ+ŘEÚ/2 - Blokace finančních prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akci „Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně“

(předkladatel:nám. Šindelář, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:464 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX