Bod č.43.:

KŘTÚ/11 - Vyhodnocení uzavírky Mikulášské třídy

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Porovnání intenzity dopravy před a po spuštění uzavírky)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX