Bod č.7.:

MAJ/2 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku v k. ú. Litice u Plzně pro stavbu "Vodárenský soubor Litice – 1. etapa" - Lesy České republiky, s.p.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh kupní smlouvy vypracovaný LČR)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (vyjádření LČR)
Příloha č.4 (výřez ze záborového elaborátu + tabulka záborů k DÚR)
Příloha č.5 (snímky map)
Příloha č.6 (doporučení KNM 29. 8. 2017)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 976 ze dne 21. 9. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:446 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX