Bod č.26.:

KŘTÚ/3 - Dokument „Změna číslo 2 Projektu regenerace sídliště Plzeň – Bory“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dokument „Změna číslo 2 Projektu regenerace sídliště Plzeň – Bory“ (ÚKRMP, 05/2017))
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX