Bod č.10.:

PROP/2 - Prodej podílu 52 % města Plzeň na pozemcích v k. ú. Kůští a k. ú. Chotíkov, souvisejících s objektem ZEVO Chotíkov, PT a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP vč. doplnění)
Příloha č.3 (Vyjádření města Město Touškov a obce Chotíkov)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.6 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 670/2011)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP ze dne 10. 10. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:449 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX