Bod č.27.:

KŘTÚ/5 - Územní studie „Plzeň, Americká – Sirková“

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Územní studie „Plzeň, Americká – Sirková“ (ÚKRMP, 6/2017))
Příloha č.2 („Posouzení dopadů navrženého využití zástavby v lokalitě Plzeň, Americká – Sirková na centrální oblast města Plzně“ (Grant Thornton Advisory s.r.o., 8/2017))
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:465 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX