Bod č.13.:

ŘEÚ/2 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2017

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření) (*)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Souhrnné rozpočtové opatření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím daru od Plzeňského kraje_SPORTMANIE)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 včetně popisu)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 včetně popisu)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – Usnesení ZMO Plzeň 6 – Litice č. 52 ze dne 12. 6. 2017)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - Usnesení ZMO Plzeň 6 – Litice č. 69 ze dne 18. 9. 2017)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 – Aktualizovaný seznam investičních akcí Odboru investic MMP )
Příloha č.8 (Příloha č. 8 – Aktualizovaný seznam stavebních investičních ostatních správců)
Příloha č.9 (Příloha č. 9 – Aktualizovaný seznam nestavebních investičních akcí ostatních správců )
Příloha č.10 (Příloha č. 10 - Usnesení RMP č. 1044 ze dne 17. 10. 2017)
Příloha č.11 (Usnesení FV ZMP č. 13/2017)
Předloženo na stůl č.1 (nové znění přílohy č. 1 - Souhrnné rozpočtové opatření)
Předloženo na stůl č.2 (nové znění přílohy č. 3 - Rozpočtové opatření dle přílohy č. 1 včetně popisu )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:452 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX