Bod č.9.:

PROP+BYT/1 - Rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a prodej bloku E v lokalitě Sylván po jednotkách

(předkladatel:radní Matoušová, radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ vč. GP)
Příloha č.2 (Stanovisko Ministerstva vnitra ČR)
Příloha č.3 (Zápis z Majetkové komise RMO Plzeň 1)
Příloha č.5 (Zásady prodeje)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Orientační mapa )
Příloha č.8 (Modrá mapa )
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP ze dne 10. 10. 2017)
Příloha č.41 (Prohlášení vlastníka - textová část)
Příloha č.42 (Prohlášení vlastníka - půdorysy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:448 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX