Bod č.11.:

PROP/3 - Záměr prodat pozemky v Heyrovského ul., Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost p. Kreuzigera vč. doplnění a příloh)
Příloha č.2 (žádost spol. IKO vč. doplnění)
Příloha č.3 (stanoviska ORP )
Příloha č.4 (korespondence s ÚMO P3)
Příloha č.5 (stanovisko OŽP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.11 (doporučení KNM 08/2017) (*)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 923/2017) (*)
Příloha č.13 (doporučení KNM 09/2017) (*)
Příloha č.14 (odstoupení spol. IKO od žádosti)
Příloha č.81 (letecký snímek - záměr prodeje)
Příloha č.82 (letecký snímek - nájem)
Příloha č.101 (majetek města - záměr prodeje)
Příloha č.102 (majetek města - nájem)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:450 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX