Bod č.23.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2017“

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Průběžného dotačního programu Mikrogranty 2017)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí - Mikrogranty 2017) (*)
Příloha č.3 (Zápis ze zasedání KK RMP ze dne 27. 9. 2017 (výtah)) (*)
Příloha č.4 (Důvodové zprávy k 11 žádostem posuzovaným v rámci Mikrograntů 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:462 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX