Bod č.8.:

MAJ/3 - Uzavření kupní smlouvy s pěti fyzickými osobami na převod spoluvlastnických podílů o velikosti 1/3 z celku pozemků v k. ú. Plzeň, ul. 17. listopadu a ul. Edvarda Beneše

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření spoluvlastníků)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3 č. 362 ze dne 10. 10. 2016)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (snímky map)
Příloha č.6 (doporučení KNM 10. 10. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:447 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX