Bod č.6.:

MAJ/1 - Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radčice u Plzně ve vlastnictví dvou fyzických osob pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 592 ze dne 12. 11. 2015)
Příloha č.4 (žádost spoluvlastníků o dodatečný výkup)
Příloha č.5 (výřez ze záborového elaborátu - DSP)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 29. 8. 2017)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 980 ze dne 21. 9. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:445 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX