Bod č.33.:

SPORT/1 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP

(předkladatel:radní Chvojka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dílčí důvodové zprávy)
Příloha č.2 (jednotlivé žádosti)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:471 rok:2017

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX