Bod č.37.:

SPORT/2 - Zpráva o ME žen do 17 let ve fotbale, Plzeň 2. 5. – 14. 5. 2017

(předkladatel:radní Chvojka)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

30. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX