Bod č.3.:

RMO1+MSU1/1 - Účelový převod finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 1 na realizaci akce "Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň"

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Účelový převod finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 1 na realizaci akce "Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň")
Důvodová zpráva (Účelový převod finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 1 na realizaci akce "Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň")
Příloha č.1 (Účelový převod finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 1 na realizaci akce "Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň")
Příloha č.2 (Účelový převod finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 1 na realizaci akce "Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň")
Příloha č.3 (Účelový převod finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 1 na realizaci akce "Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň")
Příloha č.4 (Záznam o korespondenčním hlasování FV ZMO Plzeň 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:406 rok:2017

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 30.10.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX