Bod č.48.:

OI/1 - Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 9. 2017

(předkladatel:Ing. Grisník)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 9. 2017) (*)
Informativní zpráva č.1 (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX