Bod č.19.:

OPM+KPM/1 - Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017 – změna u žádosti č. 08/2017

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 1112 ze dne 17. 10. 2017)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 305 ze dne 22. 6. 2017)
Příloha č.3 (Výpis z OR zanikající společnosti)
Příloha č.4 (Výpis z OR nástupnické společnosti)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:518 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX