Bod č.41.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 153/4, p.č.st. 1262, p.č.st. 1263 a p.č. 153/5 v k.ú. Chotěšov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko obce Chotěšov)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (GP č. 1176-20/2017)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (katastrální mapa se zákresem vydržení)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP z jednání dne 29.8.2017)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 989 ze dne 21.9.2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:494 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX