Bod č.43.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 481/4 v k.ú. Lobzy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 4)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP z jednání ze dne 15.8.2017)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1080 ze dne 17.10.2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:496 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX