Bod č.42.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 278/3 k. ú. Černice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 8 - Černice)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (geometrický plán č. 1571-43/2017)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP z jednání dne 2. 5. 2017)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 990 ze dne 21. 9. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:495 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX