Bod č.21.:

MAJ/1 - Uzavření kupní smlouvy s 2 fyzickými osobami pro cyklostezku podél Hrádecké ulice v úseku Levandulová – Staroveská.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost SVSMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (stanovisko TÚ) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (mapy KN) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (KNM) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:475 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX