Bod č.22.:

MAJ/2 - Výkup pozemku parc. č. 32/4 v k. ú. Lhota u Dobřan od společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (žádost SVSMP + studie autobusových zastávek)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení ZMO Plzeň 10 – Lhota č. 27/16)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města))
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 975/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:476 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX