Bod č.8.:

ÚKEP/1 - Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Podmínky rozhodnutí o přidělení dotace)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 11 ze dne 2.2.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:507 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX