Bod č.51.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. října 2017

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z jednání ze dne 4.10.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX