Bod č.44.:

EVID/4 - Projednání daru movitých věcí z budovy bývalého Komorního divadla Městu Planá

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Města Planá)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP ze dne 19. 9. 2017)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1085 ze dne 17. 10. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:497 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX