Bod č.4.:

PRIM+ÚKEP/3 - Souhlas zřizovatele, statutárního města Plzně, s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt "Řízení strategie ITI Plzeň – nositel"

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:500 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX