Bod č.5.:

PRIM+ÚKEP/4 - Poskytnutí bezúplatného dotačního poradenství pro CENTRUM HÁJEK z. ú.

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:501 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX